Sekretess

Good Written English ser sekretess som en hederssak. Att skicka viktiga dokument och att få sin text språkgranskad är en fråga om förtroende.

Dokument som skickas till oss hanteras av GWEs personal och ingen annan. De skickas aldrig vidare för bedömning.

Om Du skickar ett dokument till oss för att få en prisoffert och sedan väljer att inte använda GWEs tjänster, förbinder vi oss att förstöra alla kopior av Ditt dokument. När Du väljer att anlita GWEs tjänster förbinder vi oss att förstöra alla pappers- och elektroniska kopior av Ditt dokument då Du förklarat Dig nöjd med den språkgranskade versionen av det.

GWE behandlar såväl Din förfrågan som Ditt uppdrag och Din text konfidentiellt.
Shredder Good Written English logo
Professional English editing
©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem