Datafiler

Good Written English tar emot datafiler som skickats direkt till oss härifrån eller som bifogat e-post dokument (e-mail attachments).

Vi tar emot filer framställda i de flesta av marknadens ordbehandlingsprogram, inklusive Word 2003, 2007 eller 2010.

De förslag till ändringar vi gjort i Din text är alltid markerade. Vi kommer att förklara vilken markering vi använt (färgöverstrykning o.s.v.) när vi skickar Ditt dokument. (Se några exemplar här). Vi kan också använda "Spåra ändringar" i Microsoft Word eller anteckningar i Adobe Acrobat om Du begär det.

Wordfiler som skapats i Word 2007 eller Word 2010 kommer att skickas tillbaka i Word 2003 (.doc) format.

De granskade dokumenten återsänds alltid via e-post.Word is a trademark of Microsoft Corporation.
Removable media

Good Written English logo
Professional English editing
©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem